Behandling med LORVIQUA

Din läkare har ordinerat LORVIQUA för behandling av din lungcancer. Här hittar du information om vad du ska tänka på innan du börjar behandlingen, hur du tar läkemedlet och försiktighetsåtgärder. Informationen på denna sida är ett komplement till rådgivningen från ditt vårdteam. Läs bipacksedeln före användning.

Innan du börjar behandlingen med LORVIQUA

  • Din läkare kommer att utföra ett antal tester inklusive blodprover och EKG test.
  • Informera din läkare och/eller sjuksköterska om du har några andra sjukdomar och om du tar andra läkemedel, örtmediciner, vitaminer eller näringstillskott eftersom LORVIQUA kan påverka hur vissa läkemedel och substanser fungerar.
  • Du ska inte bli gravid medan du tar LORVIQUA. Om du kan få barn måste du använda högeffektivt preventivmedel (t.ex. preventivmedel av typ dubbelbarriär exempelvis kondom och pessar) medan du behandlas och minst 21 dagar efter det att du har avslutat behandlingen.
  • LORVIQUA kan minska effekten av hormonbaserade preventivmetoder (t.ex. p-piller) och därför ska du inte förlita dig på endast dessa preventivmetoder.
  • LORVIQUA kan påverka manlig fertilitet. Tala med läkaren om fertilitetsbevarande åtgärder innan du tar LORVIQUA.
  • Om du är man och din partner kan få barn, tala med din läkare om rätt preventivmedel för dig och din partner.

Att tänka på när du tar LORVIQUA

En gång per dag

Den rekommenderade dosen är 100 mg en gång per dag, via munnen

Läkarens råd

Följ läkarens råd angående exakt hur du tar LORVIQUA och med vilken dos

Svälj tabletten

Svälj tabletten hel med vatten utan att tugga eller lösa upp den

Intag av tabletten

Tabletten kan tas med eller utan mat

Samma tid

Det är viktigt att ta din behandling varje dag vid samma tid

Kom ihåg

En telefonpåminnelse, doseringsask för en vecka med läkemedel eller påminnelse på en post-it lapp är alla bra sätt att hjälpa dig att komma ihåg

Vad ska du göra om du glömmer eller missar din LORVIQUA-dos?

  • Om du missar en dos: ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte är mindre än 4 timmar till nästa dos för då ska du inte ta den missade dosen alls
  • Om du kräks efter det att du tagit dosen ska du inte ta en extrados utan istället ta din nästa dos vid den vanliga tiden nästa dag
  • Kontakta ditt vårdteam om du kräks ofta och du inte kan ta LORVIQUA

Vad händer sedan?

Tala med din läkare

Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du upplever biverkningar

Regelbunda blodprover

Din läkare kommer att övervaka dig genom att ta regelbundna blodprover

Justera din dos

Din läkare kan justera din dos beroende på eventuella biverkningar som du kan uppleva

Sluta inte ta LORVIQUA utan att konsultera med din läkare

Det är viktigt att du tar LORVIQUA varje dag, så länge som läkaren ber dig att göra det. Om det är något du inte förstår kring din behandling, inte mår bra eller ifall du utvecklat biverkningar, tala om det för din läkare eller sjuksköterska.

Åtgärder när du behandlas med LORVIQUA:

Använd inte LORVIQUA

Ta inte LORVIQUA om du är allergisk mot något av de ämnen som finns omnämnda i bipacksedeln.

LORVIQUA med mat och dryck

Du får inte dricka grapefruktjuice eller äta grapefrukt under tiden du behandlas med LORVIQUA eftersom det kan påverka mängden LORVIQUA i kroppen.

Körförmåga och användning av maskiner

LORVIQUA kan göra att en del patienter känner sig trötta eller förvirrade – det rekommenderas att du inte kör ett fordon eller använder maskiner tills du vet huruvida LORVIQUA påverkar dig på detta sätt eller inte.

Preventivmedel-
​​​​​​​information för män

Manliga patienter ska inte skaffa barn under behandlingen med LORVIQUA eftersom detta läkemedel skulle kunna skada fostret. Om det finns någon risk för att du skulle kunna göra en kvinna gravid medan du tar detta läkemedel måste du använda en kondom under behandlingen och under minst 14 veckor efter slutförd behandling. Om din partner är gravid måste du använda en kondom under behandlingen.

LORVIQUA tillsammans med andra läkemedel

LORVIQUA kan interagera med andra läkemedel. Det är mycket viktigt att tala om för din läkare, sjuksköterska eller farmaceut om alla läkemedel som du tar, inklusive örtmediciner, vitaminer och näringstillskott.

Preventivmedel och graviditet- information till kvinnor

Ta inte LORVIQUA om du är gravid eller ammar. Kvinnliga patienter ska inte bli gravida när de tar LORVIQUA. LORVIQUA kan stoppa p-pillrets verkan. Du måste därför använda en form av icke-hormonellt preventivmedel, exempelvis kondomer, när du tar LORVIQUA och under minst 21 dagar efter den sista dosen.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt