Prognos

Prognos & överlevnad vid lungcancer

Prognosen vid lungcancer beror på en rad olika faktorer, till exempel i vilket stadie den upptäcks, patientens allmänna hälsotillstånd och val av behandling. Det är svårt att upptäcka lungcancer tidigt eftersom symptomen ofta uppträder i senare sjukdomsstadier då cancern är spridd. Överlevnaden av lungcancer är längre idag jämfört med 10-15 år sedan. Vid behandling av spridd lungcancer är målet att lindra smärtan och förlänga livslängden eftersom det inte finns ett bot som helt tar bort spridd lungcancer i det här stadiet.
​​​​​​​

Stöd

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra en behandling. Det är helt normalt att känna sig oroad och lite fundersam. Din läkare eller sjuksköterska finns där för att hjälpa dig att navigera under din behandling. Det finns även stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning av.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt