Biverkningar av LORVIQUA

Precis som alla andra läkemedel kan LORVIQUA ge biverkningar. Det är viktigt att komma ihåg att varje enskild person svarar på behandlingen på olika sätt, så du kanske upplever några eller inga av de biverkningar som beskrivs här. Läkaren kan inte förutsäga om och vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Nedan kan du läsa mer om några av de vanligaste biverkningarna och hur de kan hanteras så att du kan få ut den maximala effekten av din behandling med LORVIQUA.

Det är viktigt att eventuella biverkningar hanteras snabbt och effektivt så att du kan fortsätta din behandling med LORVIQUA

Flertalet av biverkningarna av LORVIQUA är milda till måttliga och kan hanteras genom att justera LORVIQUAdosen eller genom att lägga till ytterligare läkemedel. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare eller sjuksköterska om du får biverkningar under din behandling med LORVIQUA, inklusive sådana som inte omnämns på denna sida, så att du snabbt kan få hjälp.

LORVIQUA kan orsaka vissa biverkningar som du inte upplevde när du använde andra ALK-hämmare.

Till exempel ökat kolesterol och/eller triglycerider, hallucinationer, förändringar i humör, minne, tänkande eller tal.

Hantera bivekningar

Det kan vara bra att ha en öppen dialog med din familj och anhöriga om de potentiella biverkningarna av LORVIQUA. De kan kanske hjälpa dig att identifiera eventuella förändringar och dela dem med din läkare. Med läkarens vägledning kan det nämligen finnas sätt att hantera dem.

En fullständig lista med möjliga biverkningar finns i bipacksedeln som finns i din förpackning med LORVIQUA eller på www.fass.se

Nedan kan du läsa mer om några av de vanligaste biverkningarna och hur de kan hanteras så att du kan få ut den maximala effekten av din behandling med LORVIQUA.

Höga fetthalter i blodet (hyperlipidemi)

Hyperlipidemi innebär höga fetthalter (lipider inklusive kolesterol och triglycerider) i blodet, och är en mycket vanlig bieffekt hos patienter som tar LORVIQUA. Hyperlipidemi uppvisar inga symptom, och därför kommer din läkare utföra regelbundna blodprovstagningar för att kontrollera detta. Hyperlipidemi som är förknippad med LORVIQUA är vanligtvis mild och lätthanterad.

Hur hanteras detta? Det är mycket sannolikt att din läkare kommer att rekommendera att du tar ett lipidsänkande läkemedel, vanligtvis en statin, för att motverka eventuell ökning av lipidnivåerna i blodet. I sällsynta fall kan din läkare be dig att ta en reducerad dos av LORVIQUA eller att tillfälligt göra ett uppehåll med behandlingen.

Förändringar i humör, tanke- bearbetning och tal

Förändringar i humör, tankebearbetning och tal är i allmänhet milda och tillfälliga. I studier med LORVIQUA var det ungefär 1 av 3 patienter som upplevde en förändring i sin tankebearbetning, ungefär 1 av 5 som upplevde en förändring i sitt humör och ungefär 1 av 10 som upplevde en förändring i sitt tal. Ibland kan det vara svårt att själv avgöra ifall man påverkas på något av dessa sätt. Därför kan det vara bra att ta hjälp av dina närstående och vårdgivare för att identifiera eventuella förändringar. Låt de veta att du tar ett läkemedel som kan orsaka förändringar i ditt humör, din tankebearbetning eller ditt tal så att de kan vara uppmärksamma på detta.

Hur hanteras detta?
​​​​​​​Informera din läkare eller sjuksköterska om du upplever någon av dessa förändringar. Om du upplever någon av dessa biverkningar kan din läkare minska din dos av LORVIQUA eller råda dig att göra ett uppehåll med behandlingen under en kort period.

Vätskeretention och svullnad (ödem)

Ödem innebär en ansamling av vätska i vävnader och ger en svullnad, vanligtvis i fötter och anklar. Det är en vanlig biverkan av LORVIQUA och andra ALK-hämmare, och är i allmänhet mild.

Hur hanteras detta?
​​​​​​​Det finns några saker du kan göra själv för att lindra eller förhindra svullnad, till exempel hålla benen upphöjda när du har möjlighet eller använda kompressionsstrumpor. Om detta inte hjälper kan din läkare ordinera vätskedrivande läkemedel för att lindra vätskeansamlingen och minska svullnaden.

Viktökning

Ungefär var tredje patient upplevde viktökning under behandling med LORVIQUA. En del patienter rapporterade en aptitökning under behandlingen.

Hur hanteras detta?

 • Om viktökningen inte är allvarlig (mer än 20% av inledande kroppsvikt) behövs det inga ändringar i din LORVIQUA-behandling
 • Ha som mål att äta hälsosamt och försök motionera i din dagliga rutin, så kan du själv hjälpa till att minimera eventuell viktökning    

Skada i nerverna i händer och fötter (perifer neuropati)

Nervskada i händer och fötter kallas för perifer neuropati, och precis under hälften av patienterna i kliniska studien för LORVIQUA utvecklade denna biverkan. Biverkan är i allmänhet mild och kan leda till svaghet, eller så kan du uppleva en stickande eller krypande känsla. Du kan även få sämre känsel, vilket innebär att du kan bli mindre medveten om du skadar dig i händer och fötter.

Hur hanteras detta?

 • Din läkare kan instruera dig att minska dosen eller tillfälligt upphöra med LORVIQUA
 • Din läkare kan också ordinera vissa vitaminer eller andra mediciner för att hjälpa till med nervsmärta t.ex. pregabalin eller gabapentin.
 • Det är en bra idé att ha bekväma, välsittande skor som skyddar dina fötter.

Långsam eller oregelbunden hjärtfrekvens

Dessa biverkningar är vanligtvis milda och orsakar inte några symtom och behöver inte någon behandling. I svårare fall kan långsam eller oregelbunden hjärtfrekvens orsaka att du blir yr, vimmelkantig, får hjärtklappning eller ont i bröstet – uppsök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever något av dessa.

Hur hanteras detta?

 • Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att registrera elektrisk aktivitet från ditt hjärta (ett EKG)
 • En del människor har redan en befintlig mild form av hjärtblock. Om så är fallet kommer din läkare att regelbundet övervaka ditt EKG för att se till att det inte blir värre efter det att du börjat med LORVIQUA
 • Om du utvecklar atrioventrikulärt (AV-) block under behandlingen eller om redan befintligt hjärtblock förvärras kan din läkare be dig att minska dosen eller att tillfälligt upphöra med LORVIQUA
 • Din läkare kan också remittera dig till en kardiolog för specialistvård

Förstoppning och diarré

Dessa biverkningar är oftast milda. Tala om för din läkare om du drabbas av förstoppning eller diarré. På apoteket finns receptfria läkemedel som kan lindra besvären. Se till att du dricker mycket klara vätskor och att du följer kostråd från ditt vårdteam.

De vanligaste biverkningarna av LORVIQUA är:

 • Höga kolesterolnivåer/hyperlipidemi- förhöjt kolesterol och andra förhöjda blodfetter i dina blodprover.
 • Förändringar i humör, tankebearbetning och tal
 • Vätskeretention och svullnad (ödem)
 • Skada i nerverna i händer och fötter som kan visa sig som muskelsvaghet eller förändring i hudförnimmelse (perifer neuropati)
 • Viktökning 
 • Förstoppning och diarré
 • Långsam eller oregelbunden hjärtfrekvens (hjärtblock)
 • Värk i lederna (artralgi)
 • Trötthet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt