Orsaker till lungcancer

Den största riskfaktorn för lungcancer är rökning.

90% av alla lungcancerpatienter är eller har varit rökare. Bland icke-rökare förklarar passiv rökning 25% av alla fall.

Många av de patienter som får diagnosen ALK+ NSCLC har aldrig rökt.

Deras lungcancer beror på en mutation i genen för ALK-proteinet som resulterar i ohämmad celldelning och att tumörceller bildas. Det pågår forskning för att kartlägga varför denna mutation uppstår.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt