Symptom

Lungcancer ger oftast symptom sent i sjukdomen, och därför diagnostiseras de flesta patienter i ett sent stadium då sjukdom redan är spridd. Här kan du läsa om några vanliga symptom.

Symptom vid lungcancer

Hosta

Det vanligaste symptomet vid lungcancer är hosta i form av torrhosta eller blodiga upphostningar.

Andfåddhet

Andfåddhet, andnöd, väsande eller pipande andning och smärta i bröstkorgen kan uppstå.

Lunginflammation

Vid lungcancer har man lättare att få lunginflammation.

Viktnedgång

Vid lungcancer kan man gå ned i vikt, tappa aptiten och vara ovanligt trött.

Om lungcancern bildat metastaser i andra organ kan även symptom från dessa organ yttra sig. De vanligaste organen för spridning av lungcancer är lever, skelett och hjärna. I dessa fall kan symptombilden vara mångsidig med t.ex. huvudvärk, illamående/kräkning, synstörningar och ryggvärk.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt