Om Lungcancer

I Sverige får årligen drygt 4 000 personer veta att de drabbats av lungcancer. Länge ansågs lungcancer vara en enda sjukdom kopplat till rökning. Men vetenskapen har lärt oss att lungcancer är en komplex sjukdom med många typer och undertyper. Den kan utvecklas hos män och kvinnor med olika åldrar och bakgrund, oavsett om man rökt eller inte.

Ett lungcancerbesked väcker förstås många frågor av olika sort. Här försöker vi reda ut några olika begrepp.

Mer om Lungcancer

Det finns två huvudtyper av lungcancer:

Småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10–15% av alla fall, samt icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som är vanligare och står för 85–90% av fallen.

Läs mer

Icke-småcellig lungcancer

Lungcancer delas in i olika undertyper. Läs mer om subtyperna icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och ALK-positiv NSCLC här.

​​​​​​​

Läs mer
Läs mer

Adenocarcinom
Läs mer

Utredning av lungcancer

  • Utredningen brukar ofta börja med röntgen av lungorna, kanske även en datortomografi, där man också kan se om sjukdomen spridit sig till lymfkörtlarna mellan lungorna.
  • Det är också nödvändigt att ta ett prov på tumörvävnaden. Detta kan göras till exempel genom en bronkoskopi, där läkaren tittar ned i luftrören med ett bronkoskop, som är en sorts böjlig rörkikare. Med en liten tång eller med en borste tas prov från själva tumören.
  • På laboratoriet kan man sedan på olika sätt bestämma vilken sorts tumör det handlar om och hur den molekylära sammansättningen är i tumören, t.ex. om det finns en förändring i ALK-genen eller inte.
  • De här analyserna kan upplevas ta lång tid, men det är viktigt att få så mycket kunskap som möjligt för att kunna skräddarsy behandlingen på bästa sätt.

Stadieindelning av lungcancer
​​​​​​​ Man brukar indela cancern i olika stadier beroende på hur stor tumören är och om den har spridit sig i kroppen. Stadium I innebär en liten tumör som sitter i lungorna och stadium IV innebär att sjukdomen hunnit sprida sig till någon annan del av kroppen, det vill säga bildat metastaser. De vanligaste organen dit lungcancer kan sprida sig är lever, skelett och hjärna.

Behandling av lungcancer

  • Det finns många olika sätt att behandla lungcancer och vilken metod som väljs beror på vad det är för sorts tumör, hur spridd den är i kroppen, patientens allmänna hälsotillstånd, samtidiga sjukdomar m.m.
  • Vid tidiga stadier av lungcancer kan man operera bort tumören. Om det av olika skäl inte går att operera tumören, så kan man behandla den med strålning och cytostatika istället. I senare stadier, när cancern spridit sig, kan målstyrda terapier, cytostatika eller immunterapi vara behandlingsalternativ.
  • Målstyrda behandlingar kan vara aktuellt i de fall man hittar en specifik genetisk förändring i cancercellen, en mutation, som driver tumörutvecklingen. Det finns olika typer av målriktade läkemedel som har tagits fram för olika typer av genetiska förändringar. Ett sådant exempel är LORVIQUA som används vid den ALK-positiva formen av sjukdomen. Då har man oftast upptäckt cancern sent i sjukdomsstadiet, vilket betyder att den oftast har spridit sig i kroppen, och kan ha hunnit bilda metastaser, dottertumörer. Vid behandling av spridd lungcancer är målet att lindra smärtan och förlänga livslängden eftersom det inte finns ett bot som helt tar bort spridd lungcancer i det här stadiet.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt